ОБЛАДНАННЯ ТЕХНОЛОГІЯ

Выбираем оборудования для ресторанов в магазине PRO-KITCHEN.RU

Как известно, в любом заведении общественного питания самым важным элементом является кухня, ведь большинство посетителей приходят, чтобы вкусно поесть и приятно провести время. Поэтому кухонное оборудование для ресторана или любого другого предприятия данной сферы имеет большое значение в развитии и привлечении клиентов. Интернет-магазин PRO-KITCHEN.RU предлагает качественное оснащение для заведений такого типа. Преимущества интернет-магазина PRO-KITCHEN.RU Компания […]

Торговое оборудование для автомагазина: удачное размещение нужной продукции

Торговое оборудование для магазина автоаксессуаров позволяет расположить запчасти таким образом, чтобы они могли привлечь внимание потенциальных покупателей. Так, например, видеоэндоскоп и иные электронные приборы лучше всего располагать на самом видном месте. Точно так же следует поступать и с новинками, а также акционными предложениями. Что касается однотипных и специфических товаров, то под них желательно выделять конкретное […]

Как выбрать оборудование для нормального функционирования производственного цеха?

Невозможно представить производство какой-либо продукции без специального оборудования. Рукава всасывающие, перерабатывающие и упаковочные станки – обязательно должны быть в арсенале успешной фирмы. Да и для обеспечения нормального функционирования мастерской или цеха необходимо свое оборудование. Так без отопительных или вентиляционных приборов вашу деятельность не одобрит любой государственный орган. Главная задача каждого руководителя выбрать по-настоящему качественные и […]

ПІСЛЯМОВА

Підводячи підсумки викладеного, можна зробити такі Висновки: 1. Одним із важливих напрямів розвитку поліграфічного вироб­ництва на сучасному етапі є швидке зростання обсягів друкарської продукції, що випускається флексографічним способом. Така тен­денція характерна, насамперед, для зарубіжних країн з розвиненою поліграфією. 2. Якщо переваги флексографічного способу при друкуванні па­кувальних матеріалів відомі давно, то питання випуску цим спосо­бом видавничої […]

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, РОЗРІЗУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Продукція, що виготовляється, має відповідати вимогам до якості, викладеним у технологічних інструкціях поліграфічного виробництва та оздоблювання на основі точного дотримування тех­нічних вимог. Оцінювання готової продукції здійснюється за об’єктивними якісними показниками з урахуванням вимог стандартів. Опрацьовані на основі технологічних інструкцій та досвіду робо­ти поліграфічних підприємств таблиці типових дефектів, які нега­тивно впливають на товарний вигляд видань, придатні […]

ВИСІКАННЯ ТА ПЕРФОРАЦІЯ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Висікання — це процес виготовлення заготовок або ви­робів певної форми вирубуванням їх з аркушевого чи рулонного матеріалу. Висікання широко використовується при виготовленні фігурних етикеток, упаковок, конвертів, дитячих книжок-карти — нок, окремих видів білових товарів тощо. Висікання здійснюється напівмеханізованим або механізованим способом за різними техно­логічними схемами на спеціальних верстатах чи автоматах, потоко­вих лініях або друкарсько-висікальних агрегатах. […]

Машини для припресування плівки

В Україні розробкою технології припресовування цело­фанової плівки на друковану продукцію займаються УНДІПП ім. Т.Шевченка (м. Львів) та УНДІСВД (м. Ки’ів). Розроблений ними спосіб полягає в намащуванні клею на друковану поверхню відбитків З наступним припресовуванням на неї целофану. Цей процес нази­вається целофануванням продукції. Целофанують продукцію за цим способом на нескладному мало­габаритному верстаті, розробленому в УНДІПП ім. […]

Полімерні плівки для припресовування

Найбільш прогресивним є використання безклейового способу припресовування із застосуванням полімерних плівок тер — мочутливого покриття (ПНЛ, ПА-ПЕ). У таких плівках за основу беруться полімерні матеріали високої міцності (наприклад, поліе­тилентерефталатна чи поліамідна плівки), а як термочутливий шар використовують поліетилен, накладений з розплаву. Товщина по­криття поліетилену — 25±5 мкм. При температурі 100…110 °С та тис­ку шар поліетилену […]

ПРИПРЕСОВУВАННЯ ПЛІВКИ ТА МАШИНИ ДЛЯ ПРИПРЕСУВАННЯ

Якість відбитків друкованої продукції поліпшують оригі­нальним способом оброблення її, а саме: покриттям відбитків ко­льорового друку прозорими плівками та припресовуванням їх до друкованої поверхні, що поліпшує зовнішній вигляд виробів і підви­щує строк їхньої служби. Цей спосіб можна застосовувати також на підприємствах, де використовується ФД, для поЛіпШення якості виробів на папері або картоні. Покриття друкованої продукції плівкою […]

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ Й ОБЛАДНАННЯ У ФЛЕКСОГРАФІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ. ПАРАФІНУВАННЯ ТА ПАРАФІНУВАЛЬНІ МАШИНИ

Щоб зберегти харчові продукти або інші вироби від про­никання вологи, їх загортають у парафінову обгортку. Надруковані етикетки з обох боків покривають тонким шаром парафіну, що зак­ріплює водорозчинні фарби. Разом з тим парафін надає паперу певної еластичності. Парафінують відбитки звичайним нафтовим парафіном високої чистоти (без стороннього запаху). Парафін наносять на поверхню паперового полотна за допомо­гою спеціальних […]