Полімерні плівки для припресовування

Найбільш прогресивним є використання безклейового способу припресовування із застосуванням полімерних плівок тер - мочутливого покриття (ПНЛ, ПА-ПЕ). У таких плівках за основу беруться полімерні матеріали високої міцності (наприклад, поліе­тилентерефталатна чи поліамідна плівки), а як термочутливий шар використовують поліетилен, накладений з розплаву. Товщина по­криття поліетилену — 25±5 мкм. При температурі 100...110 °С та тис­ку шар поліетилену стає м’яким, липким і міцно з’єднується з па­пером, заповнюючи його пори.

Припресовування відбувається на спеціальному обладнанні (див. п.7.2.2). Крім клеенакладного вузла і камери для просихання шару клею, це обладнання має ще секцію для припресовування — ка­ландр. Він складається з двох стальних валів, один з яких вкритий гумою, інший — полірований; вони обидва мають регульоване підігрівання. Режим припресовування (температура і тиск) регулюєть­ся залежно від технологічних факторів — різновиду плівки, глад­кості паперу тощо.

Випробування показали, що в ході припресовування плівок ПА - ПЕ, ПНЛ виникає внутрішня напруженість, яка впливає на рівномірність та міцність з’єднання плівки з папером. Вона позна­чається на виготовленні палітурок для книг: через певний час при використанні книги можливе відшарування припресованої плівки від основи. Як показав досвід, плівка ПА-ПЕ більше піддається тер - моусадці, причому ступінь термоусадки значно збільшується при температурі понад 120 °С. Аналіз спектрів поліетиленової плівки при різних режимах припресовування показав, що і в плівках ПА-ПЕ, і в ПНЛ у структурі поверхні поліетилену піц впливом температури та тиску збільшується кількість кисневих груп (СО, СООН). Найсут­тєвіше збільшення кисневовмісних реактивно-спроможних груп, що підвищують адгезію поліетиленової плівки до паперу, спостерігається при температурі 150 °С та тискові 80 кПа. Задля міцності склеювання полімерної плівки з папером і зменшення деформації та для уник­нення небажаного пожолоблення палітурного матеріалу, одержа­ного шляхом пресування, варто витримати його не менше двох діб до моменту розрізування рулону.

Якість припресовування плівки до паперу чи до відбитків та ек­сплуатаційні якості готової продукції істотно залежать від природи паперу, його гладкості та мікроструктури поверхні. Папір являє со­бою своєрідну дисперсну систему, що складається з волокнистої сітки. Методом оптичної мікроскопії визначається залежність кількості вузлів у волокнистій сітці від пористості паперу. В ході при­пресовування полімерної плівки з поліетиленовим покриттям до паперової основи відбувається взаємодія у вузлах розплавленого поліетилену з поверхнею волокон. При зменшенні кількості вузлів і волокон реальна площа контактної взаємодії поліетилену з осно­вою відбитка зменшується. А це при використанні книги стає при­чиною відшарування плівки.

Було вивчено кілька різновидів паперу — етикетковий, палітур­ний, офсетний марки А та інші щільністю 80... 120 г/м2. Аналіз одер­жаних результатів засвідчив, що найбільший ефект зміцнюваності характерний для офсетного паперу (завдяки його високим характе­ристикам міцності). У разі припресовування плівки до відбитків гли­бина проникнення поліетилену в папір зменшується, і водночас знижується адгезійна сила їх взаємодії.

Досліди показали, що адгезійну міцність взаємодії плівки з па­пером визначає природа полімеру термочутливого шару. Вибір полі­меру впливає також на температуру припресовування.

УНДІСВД розроблено новий тип плівки для припресовування — ППТ; її основою є поліпропіленова плівка, що серійно виготов­ляється в Україні. Термочутливий шар залежно від природи поліме­ру та типу клеєнакладного обладнання можна наносити на плівку з розплаву (клей на основі співполімеру етилену з вінілацетатом) або

З розчину (клей на основі співполімеру бутадієну із стиролом та акриловим полімером). Використання цих полімерів забезпечує трив­ке утримування термочутливого шару на поверхні поліпропіленової плівки з однобічною активацією, а також зниження температури припресовування на 20...30 °С порівняно з поліетиленом. Це обері­гає поліпропіленову плівку від деформації.

Фізико-механічні властивості плівки ППТ завширшки до 580 мм, яку серійно виготовляє підприємство «Родник» (м. Шостка), такі:

Зовнішній виїляд........................................ Прозора плівка з ледь помітним тьмяним

Або жовтуватим відтінком, без зморшок, складок, проколів

Товщина основи, нм.................................. 20±1; 30±1,5

Маса термочутливого шару площею

Їм2, г............................................................ 8—10

Міцність з’єднання з офсетним папе­ром після припресовування при тем­пературі 90... 105 °С, Н/м, не менше. . 20

Випробування плівки ППТ на Київській книжковій фабриці про­водилося на машині БП-72У при температурі 80...95 °С та швидкості 7 м/хв. Плівка припресовувалася до продукції на основі офсетного паперу щільністю 120 г/м2.

Випробування показали, що ППТ міцно і якісно приклеюється до задрукованого паперу (відбитку), відповідає вимогам поліграфіч­ного виробництва і її можна рекомендувати для оздоблення палі­турок, суперобкладинок, книг, плакатів, календарів, листівок, па­кетів та інших різновидів друкарської продукції.

Плівку на відбитку можна закріплювати також термічно, для чого вона повинна мати попередньо насичений шар дисперсійного або розчинного термоклею. Останній закріплює плівку після випа­ровування органічного розчинника чи води. Найчастіше використо­вують плівки, що мають блискучу, матову або фактуровану зовніш­ню поверхню. Товщина плівки коливається в межах 12...32 нм. На плівці ВОРР завтовшки 12 нм після затвердіння клею виконують холодне пресування, яке зміцнює покриття. На матовій плівці ВОРР можна підсилити оздоблювальний ефект лакуванням окремих еле­ментів. На цих плівках можна виконувати тиснення зі срібної або золотої фольги. Тиснення іншими кольорами можливе на октано­вих, поліестерних і глянцевих плівках ВОРР. Найскладнішими у за­стосуванні є поліпропіленові плівки.

Треба пам’ятати, що октанові плівки, які добре приклеюються і припресовуються гарячим способом, не захищають виріб, оскільки рвуться, як папір. Металізовані, кольорові, голограмні поліестерні плівки застосовують для спеціальних покриттів. .Додаткове задруко - вування або лакування на цих плівках можливе тільки спеціальними фарбами або лаками. Перспективнішими є матові плівки з відтво­рюваних матеріалів — їх легко приклеювати, припресовувати, лаку­вати, на них можна друкувати, бігувати, робити тиснення.

Виробництво і використання фольги та плівок для тиснення і покриття поліграфічної продукції зараз переживає пору інтенсив­ного розвитку у зв’язку з новими можливостями, що відкривають досягнення хімії, поліграфії та комп’ютерної техніки.

Комментарии закрыты.