ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ Й ОБЛАДНАННЯ У ФЛЕКСОГРАФІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ. ПАРАФІНУВАННЯ ТА ПАРАФІНУВАЛЬНІ МАШИНИ

Щоб зберегти харчові продукти або інші вироби від про­никання вологи, їх загортають у парафінову обгортку. Надруковані етикетки з обох боків покривають тонким шаром парафіну, що зак­ріплює водорозчинні фарби. Разом з тим парафін надає паперу певної еластичності. Парафінують відбитки звичайним нафтовим парафіном високої чистоти (без стороннього запаху).

Парафін наносять на поверхню паперового полотна за допомо­гою спеціальних парафінувальних машин, які мають ванни з елекг - ропідіїрівниками для плавлення парафіну й обладнані терморегуля­торами, що стабілізують температурний режим парафінової ванни.

Існує кілька типів парафінувальних машин. В одному з них на­друкований папір пропускається через валики, покриті парафіном. Гарячий парафін подається на них з резервуара аналогічно тому, як фарба з ящика подається на фарбові валики друкарської машини. Пройшовши секцію парафінування, рулон знову намотується на бобіни, які далі йдуть на бобінорізки, де розрізаються на менші бобіни. Останні надходять у пакувальне відділення.

На рис. 7.1 показано схему парафінувальної машини, призначе­ної для двобічного парафінування паперу (етикеток) у рулонах. Папір проходить через ванну 1 з розплавленим парафіном, відтискується еластичним гумовим валом 2, що притискується до барабана за до­помогою штурвала 3. При такому способі парафінування економія парафіну становить 40 % порівняно зі способом парафінування з відтисканням за допомогою шабера, що застосовувався в машинах старих конструкцій.

Позитивною якістю конструкції цієї машини є розміщення в одному її кінці валів для розмотування та намотування рулонів па­перу. Цим забезпечується зручність керування і регулювання розмо - тувально-намотувального пристрою. Таке розміщення валів, крім того, зменшує потрібну робочу площу для встановлення машини.

Щільність намотування паперу регулюється двобічною фрикцій­ною дисковою передачею, що передає обертальний рух намоту-

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ Й ОБЛАДНАННЯ У ФЛЕКСОГРАФІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ. ПАРАФІНУВАННЯ ТА ПАРАФІНУВАЛЬНІ МАШИНИ

Рис. 7.1. Схема парафінувальної машини, виготовленої відкритим АТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря»

Вальному валу через шестеренчасту передачу. Цілість парафіновано­го паперового полотна піц час його руху до намотувального вала (рулону) забезпечується еластичністю фрикційної передачі, безроз - ривність — гальмом, яке регулює рівномірність розмотування руло­ну та пружність паперового полотна. Ступінь гальмування регулюється гвинтовою рукояткою.

Шар парафіну по всій ширині паперу рівномірно розподіляють валики 4 з електричним підігріванням. Охолоджується парафіновий папір водоохолоджувальним барабаном 5. Осьове регулювання вала розмотування рулону здійснюється за допомогою штурвала 6.

Заслуговує на увагу цікавий досвід обслуговування та експлуа­тації парафінувальних машин, запроваджений відкритим АТ «Київ­ська поліграфічна фабрика «Зоря». Раніше ящик живлення кожної парафінувальної машини заповнювався розплавленим парафіном звичайними відрами, а з 1990 р. цей спосіб було замінено більш раціональним — централізованою подачею розплавленого парафіну з резервуарів у трубопровід, де він весь час циркулює. Кожна маши­на має відвід з краном. У міру витрачання парафіну кран трубопро­воду відкривають і ящик живлення заповнюють розплавленим пара­фіном. Цей ягцик підігрівається електрикою. Температура підігрівання парафіну регулюється контактним термометром.

Комментарии закрыты.