Машини для припресування плівки

В Україні розробкою технології припресовування цело­фанової плівки на друковану продукцію займаються УНДІПП ім. Т.Шевченка (м. Львів) та УНДІСВД (м. Ки'ів). Розроблений ними спосіб полягає в намащуванні клею на друковану поверхню відбитків

З наступним припресовуванням на неї целофану. Цей процес нази­вається целофануванням продукції.

Целофанують продукцію за цим способом на нескладному мало­габаритному верстаті, розробленому в УНДІПП ім. Т.Шевченка. В робочій схемі верстата вдало використовується клеємастильна ма­шина КМ. Верстат працює за схемою, зображеною на рис. 7.2. Дру­ковані аркуші і подаються на клеємастильну секцію 2, звідки вихо­дять намащеним боком догори на рулонну паперову підкладку б; остання слугує водночас для транспортування намащеного паперу через вальці З, до яких з протилежного боку підводиться целофан з рулону 4. Проходячи між вальцями, целофан припресовується до намащених клеєм відбитків, які разом з підкладкою намотуються на циліндр 5, а потім розрізаються. Целофанована таким способом продукція набуває блиску і стає міцнішою. Оскільки клеюча речо­вина намащується безпосередньо на задрукований матеріал, у кож­ному випадку треба добирати клей такої рецептури, щоб він не розчиняв фарбу на відбитках.

Машини для припресування плівки

Рис. 7.2. Схема верстата для целофанування друкованої продукції 277

Плівку припресовують на спеціальних машинах марок «Дуофан», «Максибонд» фірми «Більхофер» (Німеччина), а останнім часом — на машині БП-72У, створеній УНДІСВД. Технічну характеристику машин марки «Дуофан» наведено в табл. 7.1.

Таблиця 7.1. Технічна характеристика машин марки «Дуофан»

Марка машини

Формат аркушів, мм

Швидкість, м/хв

Габаритні розміри, мм

«Дуофан 2400»

750x1020

Й 40

7500x1700x1800

«Дуофан 6000»

760x1020

£ 50

9200x1700x1800

Схему припресовування плівки показано на рис. 7.3. Плівкова стрічка з рулону 8 протягується через основні пристрої машини і намотується на втулку приймального пристрою 9. Для рівномірного проходження плівки в машині, усунення можливих дефектів намо­тування або втягування її кромок натяг плівки регулюється.

Плівка спочатку потрапляє в клеєнаносний пристрій. Робочий розчин клею з клеєвого бака 10 подається в клеєву ванну 7, звідки клеєвими валиками 5 і 6 наноситься рівномірним шаром на плівку. Потім плівка з клеєвим шаром спрямовується в сушильний пристрій

4 З регульованим режимом сушіння за допомогою інфрачервоних

Рис.7.3. Схема припресовування плівки клеєвим спо­собом на машині марки «Дуофан»

подпись: 
рис.7.3. схема припресовування плівки клеєвим способом на машині марки «дуофан»
Аркуші віддруко­ваної продукції пнев­матичним самонакла­дом 1 каскадно пода­ються на транспортне полотно 2, що безпе­рервно рухається, так, щоб наступний аркуш перекривав по­передній. Транспортне полотно спрямовує аркуші в каландровий пристрій, куди по­дається плівка з клеє­вим шаром. Припре­совування плівки до друкованої продукції здійснюється в умовах високих температури та тиску при проходженні між циліндрами 11 і 12 каландрового пристрою. Аркуші з припресованою плівкою ви­ходять з машини у вигляді суцільного полотна й намотуються в ру­лон за допомогою пристрою 9.

Машина типу СКМ-1200 (Німеччина) дає змогу припресувати плівку або фольгу на аркуш паперу. Загальний вигляд цієї машини показано на рис. 7.4. До її складу входять: самонаклад 8із ступінчас-

Машини для припресування плівки

Рис. 7.4. Загальний вигляд машини типу СКМ-1200

Тою подачею аркушів; тасьма, що подає аркуші по накладному сто­лу 7; механізм регулювання 6 подачі аркушів; ексгаустер 5, привод

4 Накочувальної системи; механізм З вмикання та вимикання нако - чувальної системи; пристрій 2 для розмотування фольги; механізм 1 для її намотування; бак 70для клею з насосом; пульт керування 9.

АТ «Росполиграфтехника» створено машину моделі БП-72УБ, призначену для безклеєвого припресовування прозорих полімерних плівок до рулонної чи флатової друкованої продукції. Технічна ха-

Рактеристика цієї машини така:

Діапазон регулювання швидкості, м/хв. . . ................................... 5...ЗО

Експлуатаційна швидкість, м/хв..................................................... 15...20

Габаритні розмфи, мм................................................... 4200x2712x1560

TOC o "1-5" h z Маса, кг............................................................................................... 3114

Максимальний діаметр рулонів плівки, мм....................................... 400

Ширина рулонів, мм.................................................................. 280...700

Товщина плівки, мм........................................................................ 12...60

Максимальний діаметр рулонів паперу, мм....................................... 900

Ширина рулонів, мм.................................................................. 300...720

Максимальний діаметр рулонів готової продукції, мм..................... 560

Формат аркушів паперу, мм............................... Від 72x102 до 30x75

Товщина паперу, мкм................................................................... 80...300

Зусилля припресовування, Н............................................................ 4000

Комментарии закрыты.