Установки Для розмотування рулонів

Ці установки можна поділити на дві основні групи: ста­ціонарні та поворотні з пристроєм для автосклеювання стрічок, що рухаються в машині. Найпростішою є установка стаціонарного типу, розрахована на закріплення одного рулону 1 (рис. 3.25, а). Вона може виготовлятися для переробки рулонів різних ширини та діаметра. Для того щоб зробити установку більш практичною, конструктори обладнали її механізмом регулювання бічного положення рулону, за допомогою якого друкар може переміщувати втулку в будь-який бік від центрального положення рулону. Це дає змоіу друкарю реіу - лювати бічне положення стрічки під час друкування, не зміщуючи рулон по втулці. Широкі рулони з великим діаметром подаються з підлоги в установку за допомогою підйомників. Вони можуть бути виконані у вигляді завантажувальних важелів 3 з гідравлічним при­водом 2 для полегшення завантаження рулону і в установку (рис. 3.25, б). Можуть використовуватися також інші пристрої, наприклад підвісні підйомники або похилі рейкові напрямні.

Установки Для розмотування рулонівІншим типом стаціонарної установки для розмотування рулонів є безшпиндельна установка, перевага якої полягає в тому, що дру­

Установки Для розмотування рулонів

Установки Для розмотування рулонів

Гие. 3.25. Установки для розмотування рулонів 142

Кар не повинен вставляти шпиндель в рулон або витягувати його з рулону. Навіть при наявності пневматичного пристрою для закріп­лення рулону на шпинделі ця робота є досить важкою, коли дово­диться мати справу з широкими рулонами. Типову безшпиндельну установку для розмотування рулонів показано на рис. 3.25, в. Інший, більш складний, вид такої самої установки самозавантажувального типу зображено на рис. 3.25, г.

Стаціонарні рулонні установки застосовуються тоді, коли руло­ни великого діаметра мають достатній метраж для тривалої роботи друкарської машини без її призупинення в інтервалах між змінами рулонів. При їх частій зміні перевага надається системам з авто скле­ювальними пристроями, що дають змогу підвищити продуктивність машини.

Існує багато типів установок з автосклеювальними пристроями. Вони класифікуються залежно від діаметра рулонів. Установки з ав­тосклеювальними пристроями для пакувальної промисловості розраховані на роботу з руло­нами діаметром 610 мм, інші (з більш важкими багатошаро­вими матеріалами та папером)

— на діаметр рулонів до 914 мм.

Є установки з автосклеюваль­ними пристроями, призначені для роботи з рулонами діамет­ром 1830 мм, але це стосуєть­ся дуже щільного картону.

Нарис. 3.26, а показано ти­пову рулонну установку з ав - тосклеювальним пристроєм для рулонів діаметром 610 мм звичайного пакувального мате­ріалу, наприклад, целофану, тонкого глянцевого паперу різних кольорів, поліетилено­вих та інших плівок, що роз­тягуються.

6

подпись: 6Ця установка є напівавто­матичною, тобто склеюваль­ний пристрій вмикається дру­карем вручну. Друкар повинен мати достатній досвід і вміти точно визначити момент, коли потрібно ввімкнути склеюваль­ний пристрій, щоб відходи стрічки у макулатуру при заміні рулонів були мінімальними.

Друкар повинен також повернути зірку установки в потрібне для склеювання положення, що здійснюється за допомогою електрич­ного або гідравлічного двигуна. У більш складних пристроях такого типу передбачено привод для розгону нового рулону перед склею­ванням до швидкості, яка дорівнює швидкості обертання спрацьо­ваного рулону.

В осьовій розгінній системі рулон розганяється за допомогою зуб­частої передачі або електродвигуна, з’єднаного з віссю рулону. Для синхронізації швидкості нового рулону зі швидкістю спрацьованого використовуються тахометри. Друкар регулює швидкість обертання двигуна до досягнення потрібної для склеювання рулонів.

Процес склеювання в кожному випадку здійснюється однаково. Передня кромка нового рулону, вкрита клеєм, утримується на місці трьома смужками липкої стрічки, щоб запобігти розмотуванню ру­лону під час його розгону. Коли рулон досягає потрібної швидкості обертання, пневматично обгумований притискний валик притис­кує стрічку спрацьованого рулону. Як тільки передня кромка ново­го рулону, вкрита клеєм, увійде в контакт зі стрічкою, що закін­чується, смужки липкої стрічки відриваються і склеювання рулонів на цьому припиняється.

На рис. 3.26 зображено послідовність автоматичного склеювання рулонів. Рис. 3.26, а відповідає положенню встановлення нового ру­лону на зірку установки, а рис. 3.26, б — положенню склеювання рулонів 2. Подальша автоматизація автосклеювального пристрою такого типу може бути здійснена введенням у його конструкцію ножа, який відрізає стрічку, що закінчується, після склеювання її з новим рулоном. Ніж може бути змонтований на тій самій пово­ротній рамі, на якій установлено обгумований притискний валик і. Між діями притискного валика й ножа проходить близько 3 с. Це зроблено для того, щоб гарантувати склеювання залишку спрацьо­ваного рулону з передньою кромкою нового. В такій системі май­стерність друкаря вже не має великого значення. В конструкціях ав - тосклеювальних пристроїв часто замість притискного валика застосовується щітка, що встановлюється на поворотній рамі при­строю.

Безшпиндельні рулонні установки з автосклеювальними пристро­ями дорогі, тому використання їх у багатьох ФДМ економічно не­вигідне. Вони застосовуються при роботі з великими рулонами кар­тону. Існують також відмінності у способах склеювання стрічки між установками для рулонів діаметром до 1830 мм та іншими описани­ми пристроями. Під час друку на картоні подвоєна товщина в місці склеювання рулонів може призвести до руйнування ДФ. У цьому разі треба використовувати стикове склеювання, яке може здійсню­ватися вручну або автоматично.

В автоматичному обладнанні склеювання стиків стрічки здій­снюється за три заходи. Під час склеювання нова стрічка подається через групи валиків і обидві стрічки (нова та стара) обрізаються, щоб кінці їх були паралельними, а потім кінці складаються в стик. У такому положенні вони передаються до іншої групи валиків, де на обидва боки стрічок накладається липка стрічка. Звідси обидві стрічки рухаються далі до наступної групи валиків, які щільно притискують липкі стрічки до ЗМ, забезпечуючи надійне їх склеювання. Потім стрічка рухається звичайним шляхом.

Найважливішою функцією рулонної установки є подача ЗМ з рівномірним натягом.

Комментарии закрыты.