Стрічконапрямні пристрої

Здебільшого направлення стрічки при введенні її в друкарсь­ку машину здійснюється боковим переміщенням рулону в установці для розмотування рулонного ЗМ або за допомогою проміжних на­прямних пристроїв.

Направлення стрічки забезпечується чутливим датчиком, який стежить за положенням стрічки або її центральної лінії та виконав­чим механізмом. Датчик має бути точним, стабільним при всіх швид­костях стрічки і виробляти сигнал, пропорційний поправці, яку треба внести. Виконавчий механізм має дістати коригуючий сигнал і при­вести в дію коригуючий механізм.

У деяких автоматичних стрічконапрямних пристроях установлю­ються два чутливі датчики, які автоматично стежать за положенням обох країв стрічки. Незалежно від зміни її ширини ці датчики зали­шаються механічно взаємозв’язаними так, що вони завжди знахо­дяться на однаковій відстані від центральної лінії ЗМ. Система з двома датчиками спрямовує стрічку в друкарську машину так, що її центральна лінія завжди знаходиться в однаковому положенні. Це дуже зручно для наступного поздовжнього розрізування матеріалу в друкарській машині.

Направлення стрічки по центральній лінії при намотуванні ру­лону дуже важливо, якщо в друкарській машині здійснюється по­здовжнє розрізування і намотаний рулон передається для виконан­ня наступних операцій, в яких краї стрічки не використовуються. В цьому разі також застосовуються два найбільш поширені способи направлення стрічки — переміщення рулону в рулонному приймачі та керування положенням стрічки. Оскільки друкування на стрічці триває весь час, доки рулон знаходиться в рулонному приймально - вивідному пристрої, для стеження за положенням краю стрічки або друкованої лінії можуть використовуватися фотоелектричні датчи­ки. Стеження за друкованою лінією застосовується тоді, коли при поздовжньому розрізуванні ставляться жорсткі вимоги до положен­ня задрукованої стрічки. Цей спосіб використовується в тому разі, якщо направлення стрічки в друкарську машину здійснюється по центральній лінії.

Комментарии закрыты.