Регістрові пристрої

Ці пристрої призначені для ручного та автоматичного ре - - гулювання точності суміщення відносно наступних відбитків або місця розрізування стрічки. Регістрові пристрої для ручного регулювання скла­даються з виконавчих органів і приводних механізмів. До регістрових пристроїв автоматичного регулювання входять також датчики спосте­реження за суміщенням системи керування і зворотного зв’язку. Вико­навчим органом для регулювання поздовжнього, поперечного та діа­гонального суміщень може бути ФЦ, причому при регулюванні поперечного суміщення стрічки використовується пристрій для ру­лонів; регістрові валики застосовуються найчастіше для поздовжнього суміщення зміною довжини стрічки між двома друкарськими апарата­ми або між останнім друкарським пристроєм і фальцапаратом.

У порівняно тихохідних машинах спостереження за точністю су­міщення або розрізування стрічки здійснюється візуально, а регу­лювання — за допомогою регістрового валика 2 (див. рис. 3.29, д). Цей валик, вісь якого закріплено на кінцях важелів 3, змінює довжину стрічки на ділянці між напрямними валиками і. Поворот важелів забезпечується обертанням маховичка 5, який зв’язаний з валом важелів 3 за допомогою черв’ячної передачі 4. Замість черв’ячної використовують також гвинтову передачу і (див. рис. 3.29, е).

На високошвидкісних багатофарбових рулонних машинах вста­новлюються системи автоматичного регулювання суміщення. Вико­навчим елементом у них є регістровий валик або ФЦ. Регістрові пристрої застосовуються і для виконання бічного суміщення стрічки.

В цьому разі вони складаються з одного або двох, з’єднаних між
собою, регістрових валиків з опорами, що допускають їх перекіс відносно стрічки. Це дає змогу зміщувати стрічку в поперечному напрямку на потрібну відстань. Привод регістрових валиків або їх рами забезпечується електромеханічними, пневматичними чи гідрав­лічними системами, що мають автоматичне керування.

Комментарии закрыты.