НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН МАТЕРІАЛУ ФДФ В ЗОНІ ДРУКАРСЬКОГО КОНТАКТУ

Рис. 5.1. Схеми повноцінного (а) та не­повноцінного (б) контактів ФДФ з ЗМ:

1 — друкуючий елемент; 2 — міжроиерівиості ЗМ; З — ЗМ; 4 — шар фарби

подпись: 
рис. 5.1. схеми повноцінного (а) та не-повноцінного (б) контактів фдф з зм:
1 — друкуючий елемент; 2 — міжроиерівиості зм; з — зм; 4 — шар фарби
Як було вже зазначено, у ФДМ тиск у смужці контакту значно менший, ніж у машинах інших способів друку. Тому неве­ликі його коливання суттєво впливають на якість відбитків. При не­достатньому тиску погано друкуються суцільні й темні ділянки зоб­раження, нечіткими стають краї растрових елементів, спотворюється тональність зображення. При занадто високому тиску нечіткими бу­дуть краї зображення, спотво­рюються растрові елементи, змазуються та забиваються рас­трові точки. Крім того, з часом деформаційні властивості ФДФ змінюються, що також впливає на якість друку.

Особливістю друкування флексографічним способом є те, що ефективна площа кон­такту досягається не деформа­цією нерівностей ЗМ, як у класичному способі високого друку, а вдавлюванням цих нерівностей у шар фарби та деформацією по­верхні ФДФ (рис. 5.1). Нижче розглянемо умови контакту ФДФ із ЗМ, для чого визначимо тиск, при якому друкуюча поверхня вдав­люється у нерівності ЗМ.

Комментарии закрыты.