Моделі ФДМ, створені в Україні та Росії

Моделі ФДМ, створені в Україні та РосіїВітчизняні моделі ФДМ. В УНДІСВД (м. Київ) створено дослідні зразки ФДМ таких моделей: ФП-2, ФМ-2, ПФО-45, ПФО-45/1, ПФО-45/2, ПФО-45/3, ПФМ-600, ЛФМ-800, ФДК-150, ФП-2.

Рис. 3.36. Загальний вигляд ФДМ моделі ФП-2

Машина ФП-2 (рис. 3.36) призначена для друкування в одну фарбу на плівкових рулонних матеріалах. Вона має таку технічну характерис­тику:

Максимальний формат зображення, що наноситься

Наплівку. мм........................................................................... 500x1000

TOC o "1-5" h z Максимальна ширина ЗМ, мм........................................................ 750

Товщина ЗМ, мм................................................................ 0,08...0,23

Робоча швидкість, м/хв.................................................................... 3,2

Споживана потужність, кВт........................................................... 17,9

Габаритні розміри, мм............................................. 2775x1750x2225

Маса, кг................................................................ і..................... 3000

Машина ФМ-2 (рис. 3.37) призначена, для друкування в дві фар­би на ненаповнених паперових мішках. Її технічна характеристика така:

Розміри мішків, що задруковуються, мм:

Мінімальні..................................................................... ЗООх 500

Максимальні.................................................................... 550x1000

Товщина ФДФ, мм................................................................... 3,2...0,2

Продуктивність, відбилсів/год........................................... 1200...1800

Споживана потужність, кВт............................................................. 1,7

Габаритні розміри, мм............................................... 4300x1235x1475

Маса, кг.......................................................................................... 1500

Моделі ФДМ, створені в Україні та Росії

Машини ПФО-45, ПФО-45/3, ПФО-45/2, ПФО-45/1 призна­чені відповідно для друкування в чотири, три, дві, одну фарби на плівкових або паперових рулонних матеріалах. Перша з них має таку технічну характеристику:

Розміри рулонів матеріалу, мм не більше:

TOC o "1-5" h z ширина...................................................................................... 450

Діаметр...................................................................................... 700

Кількість одночасно встановлюваних рулонів, шт.......................... 2

Довжина зображення на відбитку, мм............................... 250...500

Швидкість друку, м/хв не більше:

На плівках............................................................................ 80...90

На папері.................................................................................... 170

Лініатура АВ, ліній/см...................................................................... 80

Штат обслуговування, чол................................................................ 2

Габаритні розміри, мм:

Довжина. . ............................................................................. 2460

Ширина................................................................................ 1720

Висота..................................................................................... 2260

Маса, кг........................................................................................ 2500

Машина ПФМ-600 призначена для нанесення двофарбового зоб­раження (за один прогін) на аркушевих паперових або картонних матеріалах з різною товщиною та мікронерівностями. її технічна ха­рактеристика така:

Розміри ЗМ (мішків), см не більше: довжина................................................

........................ 73; 100

Ширина...................................................

............................. 60

Формат зображення, що наноситься, см не більше. . . 40x50

Штат обслуговування, чол...........................

................................. 1

Продуктивність, відбитків/год......................

.............. 500...1300

Споживана потужність, кВт.........................

........................... 0,55

Габаритні розміри, мм..................................

. . . 1500x1100x1450

Маса, кг.........................................................

............................ 600

Машина ПФМ-800 призначена для друкування на упаковці (фор­мат 800x1500 мм), а машина ФП-2 — для друкування в одну фарбу на плівкових рулонних матеріалах (ширина рулону 750 мм).

Машина ФДК-150 призначена для нанесення на ковбасні обо­лонки багатофарбового зображення та різного роду текстової інфор­мації. Вона має таку технічну характеристику:

Оброблювана продукція: білкозин (ТУ 10100103-89),

Целофан (ГОСТ 7730-89), поліамід Ширина оболонок, мм:

TOC o "1-5" h z максимальна......................................................................... 150

Мінімальна................................................................................... 60

Ширина зображення, мм:

Максимальна......................................................................... 140

Мінімальна.................................................................................. 40

Товщина оболонок, мкм:

Максимальна......................................................................... 250

Мінімальна................................................................................. 100

Кількість фарб, які наносяться за один прогін.................................. 4

Несуміщення фарб, мм.................................................................... 1,5

Товщина ФДФ, мм............................................................. 2,8 ± 0,05

Максимальна швидкість друку, м/хв........................................ •. 100

Експлуатащйна швидкість друку (залежно від

Матеріалу та фарби), м/хв........................................................... 80

Максимальний діаметр рулону на намогці

Тарозмсгщі, мм............................................................................ 500

Загальна споживана потужність, кВт............................................ 16,5

Температура в зоні сушіння,‘С.................................. (60...100)±5

Габаритні розміри, мм:

Довжина................................................................................. 3000

Ширина..................................................................................... 1200

Висота.................................................................................... 1850

Маса, кг........................................................................................ 2500

Джерело живлення:

Напруга, В......................................................................... 380 ± 38

Частота, Гц............................................................................ 50 ± 1

Закрите АТ «Вторполімермаш» (м. Київ) виготовляє шестифар - бову ФДМ моделі ВПМ-3 для одно - або двобічного друку. Її техні­чна характеристика така:

Ширина друку, мм.............................................................. 600...800

Швидкість друку, м/хв...................................................................... 60

Споживана потужність, кВт.............................................................. 37

В Одеському СКБ поліграфічних машин створено ФДМ моделі ТФР-100, призначену для друкування на папері, целофані, фользі, дубльованих матеріалах. Основним прототипом цієї машини була ФДМ «Ультра-флекс 100», що широко використовується на підприємствах різних галузей вітчизняної промисловості. Але в конструкцію ФДМ ТФР-100 внесено деякі зміни. Це зроблено на основі вивчення досвіду експлуатації машини «Ультра-флекс 100» і

З урахуванням сучасного рівня конструювання флексографічного друкарського обладнання, а також вимог виробництва, можли­востей вітчизняного поліграфічного машинобудування. ФДМ мо­делі ТФР-100 чотирифарбова, має ярусну будову. Стрічкоживильний пристрій призначений для подачі слабко - та легкодеформованих ма­теріалів. Він має замкнуту систему автоматизованого регулювання, реалізовану на вітчизняному комплектному електроприводі. Аналогічна система є й з боку рулонного приймально-вивідного пристрою.

Кожний з чотирифарбових апаратів оснащено індивідуальним електродвигуном, який надає обертання циліндрам апарата при зупиненій машині. У машині інтенсифіковано процес сушіння, є три вентилятори високого тиску. Збільшено шлях полотна на ділянці остаточного сушіння, обладнаній двома вентиляторами. Віддруковане й висушене полотно охолоджується за допомогою двох охолоджу­вальних циліндрів. ФДМ моделі ТФР-100 має систему магнітного закріплення ДФ.

Наступним кроком у розширенні номенклатури ФДМ є моделі ТФР-62 та ТФР-62А з ярусним розташуванням друкарсько-фарбо­вих апаратів, які також створено в Одеському СКБ поліграфічних машин. Перша з них друкує в чотири фарби на полотні рулону зав­ширшки до 620 мм, за конструкцією основних вузлів вона аналогіч­на ФДМ моделі ТФР-100П, але більш автоматизована. Першу про­мислову партію ФДМ моделі ТФР-62 виготовлено Харківським заводом поліграфічних машин. Модель ТФР-62А шестифарбова (з на­ступним лакуванням задрукованого полотна). Ця машина спеціалізо­вана на друкуванні шпалер і входить до складу лінії для їх виробництва. Експлуатаційна швидкість її роботи становить 250 м/хв. Передбачено мікропроцесорне керування окремими технологічними операціями. Ла­кувальний модуль побудований за принципом апарата глибокого дру­ку. Лакування здійснюється металевим растровим циліндром.

Розглянемо принцип дії та будову ФДМ моделі ТФР-62, яка дру­кує на поліетиленовій плівці (рис. 3.38) і має таку технічну харак­теристику:

Назва продукції, що виробляється на машині Зображення, нанесені флексографі-

Чним способом друку на рулонні поліетиленові матеріали у вигляді плівки, рукава та піврукава

Назва та характеристика основного матеріалу

Для випуску продукції.......................................... Флексографічні фарби серії ФУШЛ

(ТУ 29-02-705-76)

Флексографічні фарби серії СФ. 2.1.1 (ТУ 29-02-1078-83)

Флексографічні фарби серії СФ. 2.10.2 (ТУ 29-02-1096-84) Флексографічні фарби серії СФ. 2.17 (ТУ 29-02-875—79) Поліеткленцелофанова плівка (ОСТ 6-06-ИЧ—79)

Поліетилен ова плівка завтовшки н е менш як 50 мкм (ГОСТ 10354—82) Максимальна швидкість руху, м/хв. . ................................................................................................... 240

Максимальна робоча швидкість при друкуванні

TOC o "1-5" h z на попередньо активованій плівці, м/хв....................................................................... 150

Технологічні можливості:

Максимальна ширина з вдруковуваного

Рулону, мм..................................................................................................................... 620

Максимальна ширина друку, мм............................................................................ 600

Максимальний діаметр рулонів, мм:

При заряджанні......................................................................................................... 1000

На приймальному боці......................... .................................................................. 600

Кількість фарб, що наносяться на полотно....................................................................... 4

Довжина відбитку (по розгортці ФЦ), мм:

Мінімальна................................................................................................................ 280

Максимальна........................................................................................................... 1000

Автоматизовані операції:....................................... Розмотування рулону;

Друкування та проміжне й остаточне сушіння відбитків; охолодження відбитків; намотування задрукованош полотна в бобіни;

Підтримування заданого натягу по­лотна;

Подача фарби у фарбову ванну; підтримування заданої температури в сушильній камері; стеження за краєм полотна

TOC o "1-5" h z Загальна встановлена потужність, кВт не більше............................................................... 86

Споживана потужність, ісВт не менше................................................................................ 78

Характеристика електродвигуна головного при­вода:

Тип........................................................................................................ Постійного струму

Потужність, кВт............................................................................................................... 10

Номінальна частота обертання, хв'1............................................................................ 2360

Характеристика електродвигуна привода рулонного заряджання:

Тип........................................................................................................ Постійного струму

Потужність, кВт.............................................................................................................. 4,5

Номінальна частота обертання, хв'1........................................................................... 3000

Характеристика електродвигуна привода фар­бових валиків:

Тип........................................................................................... Трифазний асинхронний

Потужність, кВт............................. ,........................................................................ 0,55

Частота обертання, хв-1........................ :................................................................. 10000

Характеристика електродвигуна привода шафи приводів:

Тип........................................................................................... Трифазний асинхронний

Потужність, кВт....................................................................................................... 0,04

Номінальна частота обертання, хв'1........................................................................ 3000

Вид керування..................................................................... Дистанційне з пульта керування

Габаритні розміри, мм.............................................................................. 7500x2600x3700

Маса, кг........................................................................................................................... 10000

Принцип дії ФДМмоделі ТФР-62. Завантажувана в систему заряд­жання плівка проходить через регульований ролик, де відбувається регулювання натягу плівки по ширині, а також через обвідні та плаваючий ролики системи автоматичного регулювання натягу, яка

Автоматично підтримує постійний її натяг. Після цього плівка рухається че­рез роликовий конвеєр, систему стеження за її кромкою і потрапляє в друкарську секцію. Тут вона проходить через при­тискні та приводні роли­ки, потім — через дру­карські апарати, де на плівку наноситься зобра­ження. Рис. 3.38. Загальний випгадФДМ моделі ТФР-62

Моделі ФДМ, створені в Україні та РосіїПри проходженні за-

Друкованої плівки через калорифери, установлені між друкарськи­ми апаратами, фарба підсихає, що запобігає її забрудненню в на­ступних друкарських апаратах.

Пройшовши друкарські апарати та попереднє сушіння, задру - кована плівка через другу пару притискних і приводних роликів спря­мовується в секцію сушіння. Тут відбувається остаточне сушіння відбитка. Для охолодження після сушіння плівка подається в охо­лодний циліндр.

Охолоджена плівка проходить через плаваючий ролик системи автоматичного регулювання її натягу, систему стеження за кром­кою плівки та гідростатичний пристрій для зняття статичної елект­рики. Намотується плівка за допомогою індивідуального двигуна.

Машина дає змогу здійснювати осьове переміщення розмотува­них і намотуваних рулонів. У друкарських апаратах відбуваються піднімання та опускання ФЦ, регулювання натиску та прискорене підведення всього друкарського апарата. В машині передбачено його фіксацію під час друкування, а також суміщення відбитків в осьо­вому та радіальному напрямках.

Будова деяких вузлів ФДМ моделі ТФР-62. Друкарський апарат (рис. 3.39) змонтовано на двох кронштейнах 1, стягнутих стяжками 2. На горизонтальній площині кронштейнів 1 є стояки 22, на яких у підшипниках ковзання встановлено ФЦ 31. На стояках 22 є дві стінки 21 з закріпленими на них АВ 27і дукторним циліндром 28. До однієї зі стінок прикріплено кронштейн 23, на якому розміщено індиві­дуальний привод 11 АВ і дукторного циліндра. До стінок 1 закріплю­ються кронштейни 19, в яких вмонтовано механізм для піднімання та опускання ванночки для фарби 20за допомогою ручки 14. Ручка 14 зв’язана з зубчастим колесом 17, яке, обертаючись, переміщує рейку 18 разом з закріпленими на ній напрямними 12, по яких в горизонтальному напрямку переміщується ванночка 20. Валики 16, які зв’язують механізми прискореного підведення та піднімання ванночки, — швидкознімні. Для їх зняття досить звільнити клемний затискач 15.

Моделі ФДМ, створені в Україні та Росії

Рис. 3.39. Друкарський апарат ФДМ моделі ТФР-62

За допомогою двох ручок З регулюється тиск у друкарській парі ФЦ—ДЦ. При цьому стояки 22 переміщуються по кронштейнах 1. Прискорене підведення ФЦ до ДЦ забезпечується маховиком 4.

Регулювання тиску в парі АВ 27 — дукторний циліндр 28 здійснюється ексцентриковими механізмами від черв’ячної пари ручками 9.

Моделі ФДМ, створені в Україні та Росії

В-в

подпись: в-в Моделі ФДМ, створені в Україні та РосіїТиск між АВ 27 і ФЦ 31 регулюється обертанням ручки 6. При цьому гайка 7 переміщує гвинт 8 і відповідно стінку 21 з АВ 27, який переміщується до ФЦ 31. Прискорене підведення АВ 27 до ФЦ 31 забезпечується маховиком 5.

ФЦ 31 обертається від ДЦ за допомогою зубчастого колеса 32, а від зубчастого колеса 29 обертання передається зубчастій передачі, що складається з двох шестерень 25 і 26, одну з яких виконано як одне ціле з обгінною муфтою. Обертання від шестерні 25 передаєть­ся на АВ 27, а від нього — на дукторний циліндр 28.

Під час призупинення машини ФЦ 31 виходить з контакту з ДЦ і АВ, піднімаючись вгору під дією рідини, що надходить в поршне­ву порожнину гідроциліндра 34, за допомогою штока ЗО. При цьому
стискуються пружини 33, які ліквідують зазор між штоком ЗО і гідроциліндром 34, що зменшує вібрацію ФЦ при роботі машини.

Під час призупинення головного привода машини/(а отже, й ФЦ) для запобігання засиханню фарби, вмикається індивідуаль­ний привод 11, який за допомогою обгінної муфти-шестерні 24 обер­тає АВ 27, а через шестерні 26 обертання передається дукторному циліндру 28.

Станина з приводом друкарської секції (рис. 3.40) призначена для встановлення друкарських апаратів і калориферів. Вона скла­дається з двох відлитих стінок 1, стягнутих стяжками 2, 5 і 6.

Стяжки 2 слугують для закріплення калориферів 3. Між стінка­ми 1 установлено ДЦ 10, які дістають обертання від головного при­вода за допомогою зубчастої системи, до складу якої входять зубча­сте колесо 11 і група шестерень, розташованих на задній стінці. Праві ДЦ у своєму приводі мають трензель 4 на задній стінці 1, який дає змогу змінювати напрями обертання ДЦ 10. За допомогою черв’яч­ної передачі та планетарного редуктора, обертаючи рукоятку 12, можна здійснювати радіальне суміщення ДЦ 10 на 360°.

Між стінками 1 у верхній частині станини є ведучі 13 і при­тискні 14 ролики. Останні встановлено на важелях, а притискують­ся вони пружиною. Піднімання роликів 14 здійснюється рукояткою 15 за допомогою ексцентриків 7. Ролики 14 можна переміщувати вздовж осі й фіксувати гвинтами 9.

Маховик 8 призначений для ручного прокручування механізмів машини, які дістають рух від головного привода.

Для прокручування трензеля 4 треба звільнити корпус 16, ви­тягнути його з корпусного отвору й установити в сусідній корпус­ний отвір. Для перевірки правильності встановлення трензеля 4 необхідно опустити ФЦ при зупиненій машині, після чого махови­ком 8 прокрутити її механізми. При цьому мають обертатися всі циліндри та валики друкарського апарата.

Привод секції заряджання машини ЗМ (рис. 3.41) складається з електродвигуна 5, зубчастих циліндричних передач 1, 6 і 7, черв’яч­ної передачі 8, конічної зубчастої передачі 10, двох електромагніт­них муфт 2, 3. З привода момент передається або на вал із зірочкою

4, Або на вал із шестернею 9.

Станція подачі фарби (рис. 3.42) призначена для створення цир­куляції фарби між резервуаром і ванночкою фарбового апарата та подачі води при змиванні фарби. Станція складається з асинхрон­ного двигуна 1, шестеренчастого насоса 2, вхідного фільтра 3, рами

4 з кришкою бака 5. Електродвигун 1 і насос 2 з вихідним фільтром З встановлено на кришці 7, шарнірно зв’язаної з рамою 4. У робочо­му положенні бак 5 установлюється в раму 4 й закривається криш­кою 7, яка у відкритому стані спирається на раму 4. У кришці є отвір для встановлення зливного шланга 8.

Моделі ФДМ, створені в Україні та Росії

Моделі ФДМ, створені в Україні та Росії

Бак 5, має перегородку 6, виконану з сітки. Фарба зливається з одного беку сітки, а до насоса 2 подається з іншого. На виході насо­са є краН для регулювання витрати фарби. Її надлишок перели­вається через отвір у корпусі насоса, який регулюється дроселем.

Електрообладнання машини ТФР-62 розраховано на приєднання до трифазної мережі змінного струму частотою 50 Гц з лінійною напругою 380 В і заземленою нейтраллю. Конструктивно це облад­нання виконано так:

1) пускорегулювальну апаратуру розташовано в окремій шафі;

2) пристрої головного електропривода, приводів заряджання рулонів і рулонного приймання розміщено також в окремій шафі;

3) органи оперативного керування машини та сигналізації вста­новлено на пультах.

Моделі ФДМ, створені в Україні та Росії

Принципова схема всього електрообладнання включає такі елек­тричні схеми: керування головним приводом; стабілізації натягу полотна; керування сушінням фарбових апаратів, проведенням по­лотна; захисних і технологічних блокіровок; захисту від переванта­ження та коротких замикань.

Моделі ФДМ, створені в Росії. Роботи зі створення обладнання для флексографії були розпочаті в Росії у 1983 р. Першу модель — чотирифарбову ФДМ ярусного типу марки ТФР-100П для друку-

Вання «з рулону на рулон» на різних пакувальних матеріалах (па­пері, ламінаті, полімерних плівках) у 1989 р. було виготовлено за документацією АТ «НИИполиграфмаш» Кизил-Юрто всЬким заво­дом поліграфічних машин. >

Машина ТФР-100П працює на полотні завширшки до 1050 мм зі швидкістю до 100 м/хв при друкуванні на плівках і/зі швидкістю до 200 м/хв при друкуванні на паперах. Для забезпечення високої якості друку машину обладнано системою автоматичного регулю­вання натягу полотна та індивідуальними приводами дукторних циліндрів і фарбових апаратів.

Названим АТ сконструйовано також ФДМ планетарної будови з камерними фарбовими апаратами, які забезпечують високу якість друку на папері водяними фарбами, розробленими в УНДІСВД (м. Київ), при швидкості понад 9 м/с. Дослідний зразок цієї машини виготовлено в 1993 р. Вона комплектується растровими АВ з нітрид - ним покриттям.

У 1993 р. АТ «Ко нструкторс ко - про изводстве н н ый центр Поли - графмаш» провело заводські випробування двофарбової ФДМ мо­делі ПФ-84. Машину спроектовано й виготовлено за спеціальним замовленням для друкування в одну або дві фарби без накладання на пакувальних та інших сортах паперу (перемотування з рулону на рулон) масою 40...90 г. Для друкування застосовуються флексо - ірафічні фарби, шо закріплюються під час природного сушіння.

До складу друкарської секції входять два флексоїрафічних дру­карських апарати, побудовані за чотирициліндровою схемою. Дук - торний циліндр, який має індивідуальний привод з регульованою частотою обертання, занурений у фарбове корито й наносить фарбу на передавальний циліндр зі спеціальною растровою поверхнею. Передавальний циліндр, у свою чергу, наносить фарбу на еластич­ну форму, закріплену на ФЦ. Задруковане полотно намотується на закріплену в центрах паперову або металеву втулку.

Особливість машини — її мала енергоємність при досить високій продуктивності. Швидка та проста зміна ФДФ, а також можливість їх багаторазового використання дає змогу змінювати тиражність продукції. Машина може бути оснащена додатковими пристроями для розширення її технологічних можливостей. Використання не­шкідливих флексографічних фарб робить машину незамінною при друкуванні пакувальних матеріалів для різноманітних продуктів.

Машина складається з пристрою рулонного заряджання, дво­фарбової друкарської секції та намотувального пристрою. Пристрій рулонного заряджання шпиндельного типу забезпечує встановлен­ня рулону діаметром до 1000 мм і подавання полотна з постійним натягом у друкарську секцію. Простий та оригінальний пристрій дає змогу швидко й без особливих зусиль встановити новий рулон або знят, и залишок старого.

У 1995 р. АТ «ФЛЕКСО» виготовлено дослідний зразок двофар­бової ФДМ моделі 2ПФМ-850. Машина призначена для друкування на аркушевому коробочному та гофрованому картонах, мішках з багатошарового паперу й на синтетичних плівках, жорстких арку­шевих матеріалах, а також для лакування поверхонь перелічених матеріалів і виробів.

У 1996 п. цим самим АТ розроблено також ФДМ моделі 2ПФМ-1500, уехнічну характеристику якої, порівняно з технічною характеристикою ФДМ моделі 2ПФМ-850, наведено в табл. 3.3.

Т а б л и ц я 3.3. Технічні характеристики ФДМ моделей 2ПФМ-850 і 2ПФМ-1500

Показник

Модель ФДМ

2ПФМ-850

2ПФМ-1500

Максимальний формат аркуша, мм Максимальна товщина аркуша, мм Продуктивність, арк./год Споживана потужність, кВт Габаритні розміри, мм Маса, кг

850x1000

17

300... 1300 3

3000x1600x1450

1500

1500x1000

17

300... 1300 3

3000x2350x1450

2000

Комментарии закрыты.