Явища дифузії у ФПШ

Основними факторами гідромеханічного способу оброб­лення в гетерогенних умовах є конвективна дифузія та механічна дія струменя на поверхню, що обробляється.

Рівняння конвективної дифузії в координатній формі має вигляд

(2.8)

подпись: (2.8)^£+Кх^.+Ку^.=Л

І дх у ду

Де с — концентрація реагуючої речовини; ґ — тривалість дифузії; V,

V — складові швидкості течії рідини, напрямлені відповідно вздовж

І впоперек потоку рідини; х, у, і — відстані по координатних осях; И — коефіцієнт дифузії молекул реагуючої речовини.

Якщо врахувати, що концентрація розчину на межі дифузійної

Області не залежить від часу, тобто-^-=о, і розглядати потік обробної

Рідини, що розтікається, як тонку ламінарну рідину з початком координат у точці перерізу струменя та обтічної поверхні, то рівняння конвективної дифузії матиме вигляд

(2-9)

2 дх днґ

Де V, — радіальна швидкість рідини, що розтікається; Н — відстань до оброблюваної поверхні.

Розв’язавши рівняння Нав’є—Стокса в циліндричній системі ко­ординат стосовно струминного оброблення, дістанемо вираз раді­альної швидкості рідини, що розтікається:

Кг—^ЦгЛЯ-Я2!, . (2.10)

АжгН '

Де V' — витрата рідини; А — товщина шару рідини, що розтікається.

Комментарии закрыты.