Вплив технологічних параметрів на інтенсивність вимивання фотополімерних копій

До основних технологічних параметрів процесу вимивану ня при фрикційному способі, які впливають на інтенсивність виве­дення ФПШ з поверхні копії, належать тиск щітки на шар і лінійна швидкість її переміщення по поверхні, що обробляється.

У зв’язку з тим, що під час виведення ФПШ з незаекспонова - них ділянок копії відбувається діяння щетини на набряклий шар полімеру, мікрогеометрія друкуючих елементів, зміна геометрич­них (лінійних) розмірів їх дуже сильно залежать від жорсткості ще­тини щітки та технологічних параметрів процесу вимивання. Чим менший діаметр щетини щітки, тим менший параметр шорсткості оброблюваної поверхні та менші спотворення розмірів друкуючих елементів.

ФДФ, обробленої щіткою з різними діаметрами щетини:

А — необроблена поверхня; б— Л — 0,1 мм; в— 0,25 мм

подпись: 
фдф, обробленої щіткою з різними діаметрами щетини:
а — необроблена поверхня; б— л — 0,1 мм; в— 0,25 мм
Глибина пробільних ділянок, кут нахилу бічних граней друкую­чих елементів визначаються процесом експонування, оскільки «м’які» щітки на спотворення проекспонованих ділянок фотополімерної копії не впливають, а незаекспонована частини ФПШ з пробільних діля­нок виводиться повністю. При тиску щітки в (6... 10) • Ю2 Па інтен­сивність вимивання копії збільшується, проте якісні характеристи­ки фотополімерної ДФ не міняються. На рис. 2.41 і 2.42 показано результати відповідних експериментальних досліджень, проведених в УНДІПП ім. Т.Шевченка.

Р=іЮгПа

Вплив технологічних параметрів на інтенсивність вимивання фотополімерних копій

Х

•о

Рис. 2.42. Профілоірами поверхні ФДФ, оброб­леної щітками з діаметром щетини 0,1 мм (а) та 0,25 мм (6)

«М’які» щітки можуть застосовуватися при виготовлені ФДФ із складною топологією розташування друкуючих елементів, а також при наявності на фотополімерній копії високолініатурних растро­вих ділянок, півтонових і тонових зображень.

Використання щетини діаметром сі = 0,1...0,25 мм підвищує інтен­сивність виведення ФПШ при тиску щітки в (5...6) • 102 Па з одно­часним збільшенням шорсткості оброблюваної поверхні та спотво­ренням розмірів друкуючих елементів.

Підвищення тиску щітки на ФПШ до (9... 10) • 102 Па призво­дить до збільшення шорсткості (див. рис. 2.42), появи на поверхні рисок і подряпин, що погіршує якісні характеристики ФДФ, особ­ливо при обробленні штрихових елементів.

Комментарии закрыты.