СТАНДАРТИЗАЦІЯ У ФЛЕКСОГРАФІЇ. КОЛЬОРОПРОБНІ СИСТЕМИ ТА КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ У ФЛЕКСОГРАФІЇ

Дільниць, що беруть участь у виконанні замовлення, є характерис­тична крива друку. Якщо цю криву наперед відомо, то репродукцій­ний відділ, що виготовляє комплекти кольороподілених фотоформ, може брати до уваги приріст растрової точки в подальшому процесі друкування. Пробний відбиток має узгоджуватися зі значенням при­росту растрової точки характеристичної кривої друку.

Основою будь-якої стандартизації є вимірювання.

Настроювання і регулювання параметрів, що впливають на ре­зультат друку, можливі лише при наявності надійних вимірювань і обчислених за ними характеристик. Тому контрольно-вимірювальні прилади відіграють важливу роль у стандартизації і забезпеченні якості поліграфічної продукції.

Фірмою «Du Pont» нещодавно розроблено систему для стандар­тизації ФД, до складу якої входять: фотополімерні пластини «Сугеї®» та обладнання «Суге1®3002і» для їх оброблення; оптимізуюча систе­ма «Сугеї® Flexo Optimisation System» (Су FOS), яка дає змогу вия­вити всі особливості друкарської машини (це спеціальна тест-фото - полімерна форма, з якої друкується тестове зображення); система встановлення і суміщення фотополімерних ДФ «Сугеї® MICROFLEX»; система кольоропроби «Су FOS Prof»; система «Сготаїіп®» для виготовлення кольоропроби; фотоплівки, хіміка­ти, процесори та двобічні липкі стрічки; цифровий вивідний пристрій «Сугеї Digital Imager» (CDI), який дає змогу виводити зображення з комп’ютера на ДФ; пристрої для регенерації вимивних розчинів; екологічно чисті вимивні розчини; різаки фотополімерних пластин.

Комментарии закрыты.