СИСТЕМИ ФРИКЦІЙНОГО ВИМИВАННЯ ФОТОПОЛІМЕРНИХ ФДФ. Принципові схеми пристроїв

Для фрикційного вимивання фотополімерних копій

Фрикційний спосіб вимивання та виведення набряклого

ФПШ з поверхні фотополімерної копії здійснюється торцем щети­ни або ворсяного матеріалу. Для цього використовуються плоскі чи циліндрові щітки, а також ворсяні матеріали.

На рис. 2.38 зображено принципові схеми щіткових пристроїв вимивних машин. Вимивання фотополімерних копій у варіанті «плос­ка щітка — плоска копія» (рис. 2.38, а, в) застосовується переважно в операційних вимивних установках. При цьому щітка або фотополі- мерна копія здійснює зворотно-поступальний рух, що забезпе-

SHAPE \* MERGEFORMAT СИСТЕМИ ФРИКЦІЙНОГО ВИМИВАННЯ ФОТОПОЛІМЕРНИХ ФДФ. Принципові схеми пристроїв

СИСТЕМИ ФРИКЦІЙНОГО ВИМИВАННЯ ФОТОПОЛІМЕРНИХ ФДФ. Принципові схеми пристроїв

6

подпись: 6ҐО)

А

подпись: аБ

СИСТЕМИ ФРИКЦІЙНОГО ВИМИВАННЯ ФОТОПОЛІМЕРНИХ ФДФ. Принципові схеми пристроїв

Рис: 2.38. Принципові схеми щіткових пристроїв вимивних машин

Чує рівномірне виведення незаекспонованого ФПШ з бічних по­верхонь друкуючих елементів.

Вимивання плоских копій циліндровими щітками (рис. 2.38, б) використовується найчастіше на потокових лініях. Щітки здійсню­ють реверсивно-обертовий або обертовий рух у різні боки. Копії в зоні вимивання переміщуються конвеєром або валиками, що обер­таються.

Процес виведення незаекспонованих ділянок фотополімерних копій суцільною стрічкою з ворсяними матеріалами (рис. 2.38, д) за­стосовується як на потокових лініях, так і в операційних установках.

Оброблення фотополімерних копій у зігнутому вигляді здій­снюється в Операційних вимивних машинах. Циліндрові щітки, що обертаються (рис. 2.38, г), або нерухомий ворсяний матеріал (рис. 2.38, е) розташовуються по колу. Для забезпечення рівномірного виведення незаекспонованої частини ФПШ має здійснюватися ре­версивно-обертовий рух щіток у першому випадку або обертовий у різні боки рух формотримача — у другому.

Комментарии закрыты.