ОСОБЛИВОСТІ ДРУКУВАННЯ НА ПАКУВАННІ Особливі вимоги до флексографічних фарб для друкування на пакуванні

Флексографічна фарба має відповідати бажаному оптич­ному відчуттю кольору — до неї самої та висохлої фарбової плівки на відбитку висувається ще ціла низка вимог. Наступні етапи оброб­лення, різні сфери використання, а також велике різноманіття про­дуктів із їх властивостями і проблемами розфасування висувають до фарб, застосовуваних для задруковування пакування, надзвичайно високі, часами дуже специфічні вимоги.

Фарба для друку пакування має зберігати стійкість до різного роду впливів. З одного боку, йдеться про вплив інших речовин і світла, а з іншого — про опір фарбового шару механічним, темпе­ратурним та іншим чинникам. Залежно від характеру запаковувано­го продукту і сфери застосування пакування має бути водостійким, стійким до впливу мила, лугів, мийних засобів, кислот сиру, хар­чових жирів, світла тощо. Пакування для харчових продуктів, крім того, потребує, щоб фарби в жодному випадку не впливали шкідливо на продукт.

Виходячи з цього, харчове пакування розробляється так, щоб не допустити прямого контакту фарби з продуктом. Як правило, це досягається або за допомогою фронтального друку (тобто друку на зовнішньому боці пакування), або друку на проміжній підкладці пакування (якщо треба, щоб задрукована поверхня довго не стира­лася). Однак навіть при короткочасному контакті фарби і продукту не допускається будь-якого впливу на останній, тому, що фарбова плівка, як правило, не має достатньої стійкості. Такого роду кон­такт «фарба - продукт» може відбуватися, наприклад, при розфасу­ванні або при розпаковуванні продукції споживачем.

Комментарии закрыты.