Обладнання для газодинамічного нанесення покриття

Для газодинамічного нанесення покриття призначене технологічне обладнання серії ДИМЕТ.

Конструкція обладнання забезпечує створення повітряного надзву­кового струменю, введення у цей струмінь часток порошкового матеріа­лу, що напилюється, та прискорення цих часток до швидкості, достат­ньої для ефективного формування металевих покриттів, що мають високі експлуатаційні можливості.

Обладнання серії ДИМЕТ випускається трьох модифікацій: моделі 402, 403 та 412 (таблиця 6.8), призначених для ручного нанесення ме­
талевих покриттів при відновленні машин та механізмів різного призна­чення. Обладнання також дозволяє виконувати абразивно-струменеву обробку поверхні: очищення поверхні від забруднення та активацію по­верхні перед нанесенням покриття.

Для роботи обладнання необхідне стисле повітря тиском 0,6...1,0 МПа з витратою 0,3.. 0,4 м3/хв. Чистота повітря повинна відпо­відати 1, 3, 5 класам у відповідності з Держстандартом. Також необхідне елекроживлення напругою 220 В, 50 Гц.

Технічні характеристики обладнання ДИМЕТ

Обладнання ДИМЕТ моделі 402 призначене для ручного нанесення алюмінієвого, цинкового та мідного покриття при виготовленні та віднов­ленні деталей та вузлів машин та механізмів. Воно виконане у вигляді пересувного комплексу, всі вузли та елементи якого змонтовані на мон­тажній стійці (рис. 6.27). До комплекту входять: напилювач з нагрівачем повітря, два порошкових живильника, блок електроживлення порошко­вих живильників. Елементи та вузли з'єднані електричними кабелями та пневмошлангами.

Показник

Модель

402

403

412

Напруги мережі живлення, В (50Гц)

220

220

220

Потужність, кВт

2,3

3,2

2,8

Кількість режимів напилення покриття

1

5

2

Продкутивність по масі покриття, що наноситься, на основі алюміній, г/хв (см3/хв)

1-3 (0,3-1)

1-6 (0,3-2)

1-4 (0,3-1)

Габаритні розміри, мм

550X470X260

550X470X260

240X350X350

Вага, кг

14

16

7,5

Таблиця 6.8

Обладнання ДИМЕТ моделі 403 призначене для ручного нанесення алюмінієвих, мідних, цинкових та нікелевих покриттів при виготовленні та відновленні різних деталей. Його можна встановлювати автоматизо­вані лінії, робочі пости, дільниці по нанесенню покриттів. Обладнання даної моделі також змонтовано на монтажній стійці у виконане у вигляді пересувного комплекту. До комплекту входить напилювач удосконале­ної конструкції, модуль підготовки повітря, два порошкових живильника, блок контролю і керування. Модель 403 має пристрій стабілізації, що забезпечує стійку роботу комплекту при коливаннях напруги у живильній
мережі у діапазоні 180-250 В. У ній передбачено можливість дистанцій­ного керування та підключення додаткових пристроїв, наприклад, елек - тропневмокпапана або інших елементів, необхідних для включення у склад автоматизованого комплексу.

Обладнання ДИМЕТ моделі 412 призначене для ручного нанесення металевого покриття при виготовленні та відновленні машин та механі­змів. У пересувний комплект, змонтований на металічному корпусі, зда­тному до трансформацій, входять напилювач, модуль підготовки повітря, один порошковий живильник, електричний блок комутації та керування роботою обладнання (рис. 6.28). Елементи та вузли облад­нання з'єднані кабелями та пневмошлангами.

Всі перелічені моделі комплектуються круглими та пласкими соп­лами із змінними сопловими вставками, що формують пляму напилення діаметром 5 мм та прямокутну пляму розміром 3><10 мм. Всі моделі мо­жуть додатково комплектуватися сопловим блоком СББ-03 для нане­сення покриття з баббітів БК-2 та БК83 при відновленні підшипників ковзання.

Рис. 6.27. Комплект обладнання ДИМЕТ моделі 402

Для пилозахисту необхідно обладнати робоче місце пилозахисною камерою, в якій можливе розміщення виробів, а також створення умов доступу до них сопла напилювального блоку. Персонал повинен бути захищеним індивідуальним пилозахистом, а камера - мати вентилятор продуктивністю не менше 2 м3/хв. Для системи пилоочищення можна використовувати як існуючі промислові пилососи, так і спеціальні при­строї (циклони, фільтри тонкого очищення, витяжні вентилятори).

Рис. 6.28. Комплект обладнання ДИМЕТ моделі 412

Комментарии закрыты.