НЕПОЛАДКИ ПІД ЧАС ДРУКУВАННЯ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Згортання (коагуляція) фарби внаслідок присутності води або інших зайвих матеріалів. Найкращий спосіб уникнути згор­тання — заповнити фарбовий резервуар найбільшою кількістю фар­би, доповнюючи за необхідністю свіжою, і тримати резервуар зак­ритим. При згортанні фарби треба додати до неї пропілацетат.

Розшарування фарби. Причина його — наявність у фарбі невідповід­ного розчинника або його надлишок. Цей недолік швидко коригується домішкою відповідного розчинника, який повертає фарбу в стан рівно­ваги.

Спінювання фарби. Це явище пов’язане з поверхневим натягом і виникає переважно у водяних фарбах. Існують різні речовини, відомі як піногасники, що змінюють поверхневий натяг. До складу фарби має додаватися невелика кількість піногасника, оскільки його над­лишок може призвести до збирання фарбової плівки в краплі або утворення «кратерів». Проте завжди легше запобігти спінюванню, ніж ліквідувати його. Якщо фарба має тенденцію до ціноутворен­ня, то рекомендується додавати піногасникдо появи піни. Надлиш­кове перемішування фарби сприяє її спінюванню, і його слід уни­кати. Якщо використовується насос для перекачування фарби, то він має бути відрегульований так, щоб забезпечувався рівномірний розподіл фарби без спінювання.

Плямистість (крапчастість) фарбової плівки. Найчастіше спосте­рігається у коричневих і зелених фарбах на твердих поверхнях. Це явище — результат, головним чином, надлишкового розбавлення фарби з наступною втратою її липкості. Якщо потрібна дуже велика кількість розчинника для пом’якшення фарб зазначених кольорів, то плямистості можна уникнути введенням лаку разом з розчинни­ком. Це дає бажану низьку в’язкість фарби без втрати її липкості, що необхідно для нормального розподілу фарби по поверхні.

Забруднення фарби. Це явище виникає тоді, коли одна фарба за­бирається іншою. Треба знати, що кожний попередній шар фарби має висихати швидше, ніж наступний. Суміші розчинників у по­слідовно накладуваних фарбах мають підбиратися так, щоб фарби, які наносяться в першу чергу, висихали швидше, а кожна наступна фарба висихала відповідно повільніше.

Забивання пробільних ділянок ДФ. Воно може бути результатом по­ганої якості ДФ, неправильного регулювання друкарської машини або швидкого висихання фарби. Якщо забивання пробільних діля­нок пов’язане з фарбою, то його можна усунути, застосовуючи роз­чинник, що повільно висихає.

Поява білих, незадрукованих точок на відбитку. Це явище може виникнути внаслідок поганого регулювання друкарської машини або може бути спричинене фарбою. Появу білих незадрукованих точок поділяють на механічну та хімічну. Перша характеризується наявні­стю точок однакового розміру, рівномірно розташованих по всьому відбитку, друга — їх безладним розміщенням і різними розмірами.

Механічна поява білих точок спостерігається, коли фарба нано­ситься таким тонким шаром, що видно растр АВ. Білі точки — це комірки або порожні місця, вільні від фарби. Цей дефект можна усунути нанесенням товстішого шару фарби, збільшенням її в’яз­кості або зменшенням швидкості висихання фарби.

Хімічна поява білих точок, з іншого боку, є результатом повер­хневого натягу, що виникає через нездатність фарби достатньою мірою змочувати поверхню ЗМ. Поверхня целофану відштовхує фарбу, примушуючи її утворювати порожні місця. Щоб усунути хімічну появу точок, дуже ефективним є використання спеціаль­них речовин. Інколи в цьому відношенні допомагає підвищення в’яз­кості фарби.

Плямисті краї відбитка. Це явище виникає при висиханні фар­

Би на ДФ. Якщо воно пов’язане з надмірно швидким висиханням фарби, то додавання повільно висихаючого розчинника виправляє становище. Плямисті краї відбитка можуть спричинити також теп­лові випромінювання або потік нагрітого повітря від сушильного пристрою, що потрапляють на ДФ. В цьому разі допомагають захисні екрани. Часто ефективним є підвищення швидкості друкарської машини.

Ореол. Це явище трапляається дуже часто і легко розпізнається — воно має вигляд подвійного контуру навколо країв відбитка. Надли­шок фарби на ДФ, неякісне її виготовлення та погане шліфування або наявність дрібновитравлених кліше, а також сильний натиск є причинами появи ореола. Останній підсилюється при використанні фарб з недостатньою липкістю. В цьому разі може допомогти дода­вання у фарбу лаку або підвищення її в’язкості.

У дод. 2 вказано неполадки при друкуванні, їх можливі причини та способи усунення.

Комментарии закрыты.