МЕХАНІЗМ ПЕРЕХОДУ ФАРБИ ПІД ЧАС ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯ

Перехід друкарської фарби є основним процесом, який відбувається в друкарській машині. З деяких причин цей процес при друкуванні тиражу зазнає коливань, що може призвести до по­гіршення якості друку. Тому треба своєчасно вносити відповідні корективи. Правильне визначення причин і відповідне внесення коректив під час друкування тиражу потребують високої кваліфі­кації друкаря. Інше завдання полягає в тому, щоб, урахувавши вдос­коналення технологічних і технічних засобів, які впливають на про­цес переходу друкарської фарби, своєчасно задіяти їх, зробивши процес стабільним і поліпшивши якість друку.

Процес переходу друкарської фарби досить простий за описом, але залежить від багатьох факторів, які нелегко визначити та кон-

МЕХАНІЗМ ПЕРЕХОДУ ФАРБИ ПІД ЧАС ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯ

Рис. 4.1. Способи нанесення друкарської фарби на форму в сучасних ФДМ:

1 — АВ; 2 — укорочений фарбовий ракельний механізм; 3 — ФЦ; 4 — ДЦ; 5,6 — накочувальиі валики; 7 — розкочувальний валик

Трелювати. В сучасних ФДМ друкарська фарба спочатку подається на АВ, надлишок її знімається з його поверхні ракелем. Кількість фарби, що залишається в растрових комірках АВ, визначається, по-перше, її властивостями і, по-друге, характеристиками цих комі­рок

Друкарська фарба переходить з АВ безпосередньо на ФДФ (рис.

4.1, а) або спочатку на накочувальний (один чи два) валик, а потім

— на форму (рис. 4.1, б). З останньої фарба переноситься безпосе­редньо на ЗМ. Характеристика ФДМ, властивості друкарської фар­би та особливості ФДФ і ЗМ — все це впливає на якість переходу фарби та її розподіл на поверхні ЗМ.

Комментарии закрыты.