Контрольно-блокувальні пристрої

Ці пристрої призначені для контролю за нормальним ходом технологічного процесу в друкарській машині і мають впливати на органи керування при його порушеннях. До них належать: пристрої для контролю цілісності ЗМ; пристрої, що автоматично зупиняють машину при його обриві (рис. 3.30, а); пристрої для контролю натягу стрічки, уловлювання місць її склеювання та їх відбраковування (рис. 3.30, б).

Контрольно-блокувальні пристрої

Рис. 3.30. Схеми контрольно-блокувальних пристроїв

Контрольно-блокувальні пристрої Контрольно-блокувальні пристрої

Цілісність стрічки контролюється механічним або фотоелектрич­ним щупом. У натягнутому положенні стрічка утримує механічний щуп З (рис. 3.30, а) у верхньому положенні, а при обриві він повер­тається і припиняє натискувати на мікровимикач 1 привода маши­ни. Під час обкатки машини та її заправляння папером щуп піднімається у початкове положення за допомогою електромагніту

2, Який автоматично вмикається при досягнені машиною робочої швидкості.

Робота фотоелектричного щупа грунтується на вловлюванні відби­того від стрічки світла, кількість якого в разі її обриву різко змен­шується, що призводить до швидкого вимикання машини.

Гальмування машини при обриві стрічки неможливо здійснюва­ти миттєво, це може призвести до намотування її на циліндри або валики. Для попередження цього явища стрічка і після обриву відрізається ножем 2 під дією електромагніту 3, що автоматично вмикається (рис. 3.30, б). Контролюють натяг стрічки переміщенням амортизаційного валика та оцінюють візуально за допомогою шка­ли, проградуйованої в одиницях сили.

Уловлювання склеєних місць стрічки здійснюється за допомо­
гою фотоелектричних систем. При проходженні склеєного місця імпульси струму від фотоелемента підсилюються та подаються у блок керування, який через певну кількість циклів (поки склейка не до­сягне місця виведення) вмикає відбраковувальний механізм. На­приклад, у фальцапаратах (рис. 3.30, в) відбраковка зошитів здійснюється автоматичним перемикачем стрічки 1 і електромагні­том 2. Потік бракованих зошитів подається на допоміжний вивідний конвеєр 3.

Комментарии закрыты.