Інші допоміжні пристрої ФДМ

Для кондиціювання стрічки застосовуються парові каме­ри (рис. 3.35). Проходячи через таку камеру 2, стрічка піддається з обох боків дії пари, подача якої здійснюється при відкриванні кла­пана 5 через отвори труб 1.

Останнім часом використовуються пристрої для очищення по­лотна рулонних матеріалів. На рис. 3.35 зображено пилевідсмокту - вальні щітки 4, що знімають пил зі стрічки 3, який за допомогою вакуумних відсмоктувачів виводиться в спеціальний збирач.

Фірма «8ойа1 Еіекігопіс ОтЬН» (Німеччина) розробила пристрої для очищення полотна паперу, картону, волокнистих матеріалів, плівок перед задруковуванням, ламінуванням, іншими обробними опе­раціями. Очищення відбувається в два етапи: спочатку усувають великі частинки забруднення за допомогою ротаційної щітки, потім — дрібні
частинки та пил електростатичним і пневма­тичним способами для виведення дрібних ча­стинок за межі машини. Особливо ефективні ці пристрої, за інформацією фірми, щодо пилу, який виникає під час різання паперу, та дрібного пилу від синтетичних матеріалів.

Рис. 3.35. Схема при­строїв для кондицію­вання та очищення полотна рулонних ма­теріалів

подпись: 
рис. 3.35. схема при-строїв для кондицію-вання та очищення полотна рулонних ма-теріалів
Згадана фірма запропонувала ще одну нову розробку — комплексний фільтр «БогЬаІ К», призначений для видалення з повітря озону, поява якого спричинена коронними розряда­ми, а також пилу й аерозолей. Фільтр викона­ний з матеріалів, які не піддаються корозії.

Очищення повітря, що витягується з при­міщення, відбувається послідовно в трьох добре ущільнених фільтрах. Перший фільтр

— це мат, виготовлений із волокна та штуч­ної смоли; його заміна дуже проста. Другий фільтр — це високоякісний густий фільтрувальний елемент; третій

— спеціальний блок каталізаторів, які перетворюють озон у ки­сень. У цьому фільтрі є контактний манометр для вмикання по­переджувального сигналу. Продуктивність триступінчастого фільтра становить 1...4 тис. м3/год.

Фірма «АВ Кеіуа» запропонувала на ринок свій новий пристрій для двобічного очищення полотна рулонних матеріалів від пилу та дрібних частинок, нейтралізації статичних зарядів і безконтактного відсмоктування вологого повітря із зони руху полотна. Пристрій ут­ворює турбулентні потоки повітря, що спричинюють коливання полотна, струшування пилу і сприяють відсмоктуванню його через витяжні головки. Можливим є застосування касет з мікрофільтра - ми, а також візуального контролю стану фільтра.

Названа фірма пропонує три типи пристроїв: К-15 — для вузьких (до 450 мм завширшки) полотен (наприклад, у виробництві етике­ток); К-30 — для полотен завширшки до 1200 мм; К-55/К-75 — для полотен завширшки до 2150 мм. Можливим є попарне агрегатування пристроїв для полотен подвійної ширини.

У зв’язку з тим, що у флексографії використовуються також фар­би на летких розчинниках, ФДМ мають бути обладнані протипо­жежними засобами. Найчастіше застосовується вуглекислотна сис­тема. У пожежонебезпечних місцях ФДМ монтують сопла, які з’єднують із балонами з вуглекислотою (балони можуть розташову­ватися навколо машини або в сусідньому приміщенні). Ця система вмикається автоматично за сигналом датчика, що реєструє підвищення температури понад допустимої, або приводиться в дію друкарем.

Комментарии закрыты.