ФЛЕКСОГРАФІЧНІ ДРУКАРСЬКІ ФОРМИ

Як було вже зазначено, ФДФ — це рельєфна пружноела - стична форма, виготовлена з гумових (каучукових) або фотополі - меризаційноздатних композицій і призначена для друкування ма - лов’язкими швидковисихаючими фарбами на всмоктувальних або невсмоктувальних поверхнях. її твердість лежить у межах 40...70 од. за Шором.

На сьогодні відомо багато різноманітних еластичних рельєфних форм, які різняться конструкцією, способом виготовлення та за­стосованими матеріалами. Способи виготовлення ФДФ умовно можна поділити на такі:

Пресовий, за яким ДФ пресують за допомогою вулканізації гуми в прес-формі під тиском;

Відливний, за яким рідку полімерну композицію заливають у прес - форму під тиском, а потім вона твердне під дією підвищеної темпе­ратури;

Фотополімеризаційний, за яким на рідку або тверду фотополіме - ризаційноздатну композицію (ФПК) вибірково діють ультрафіоле­товим випромінюванням (УФВ) з наступним вимиванням рельєфу;

Гравірувальний, за яким рельєфні ДФ гравірують різальним інстру­ментом або лазером.

Найбільш поширені в світі останні два способи; на деяких підприємствах України ще використовують пресовий спосіб виго­товлення ФДФ.

Основними матеріалами для виготовлення ФДФ є гума та полі­мерні матеріали. Віднедавна створено нові багатошарові фотополі - меризаційноздатні пластини (ФПП) різної товщини: «Сугеї» фірми «Би Ропі» (СІІІА), «МуІоАех» фірми ВАБ Б (Німеччина) та ін. Фор­ми мають високі фарбопередавальні властивості та стійкість до дії денного світла й озону. На них можна друкувати, використовуючи як спиртові, водяні та гліколеві фарби, так і фарби на основі суміші розчинників.

В УНДІСВД, УАД, УНДІПП ім. Т. Шевченка та деяких піцприєм - ствах України виконуються роботи, пов’язані з виготовленням вітчиз­няних фотополімерних ФДФ на основі як рідких ФПК, так і ФПП, а також комплекту відповідного операційного обладнання. Останнє про­ектують і випускають в Одесі, Львові та Києві. В Одеському СКБ «Полі - графмаш» розроблено лінію, призначену для виготовлення фотополі­мерних ФДФ «Флексофот», «Фоток», «Гщрофот-3».

Комментарии закрыты.