РОЗРАХУНОК ТА КОНСТРУЮВАННЯ ВУЗЛІВ КОЛОН

Оголовок колон. На колону ригель—ферма може спиратися збоку на столик або зверху. При опиранні на сталеву або залізобетонну колону зверху з'єднання вважають шарнірним, а опи­рання ферм на колону збоку проектується як жорстким, так і шарнірним з'єднанням ригеля з колоною.

При шарнірному з'єднанні найбільш простим є вузол опирання ферми на колону зверху за до­помогою додаткового стояка, так званого надко - лонника (рис. 6.33, а). Опорний тиск ферми передається з опорного фланця ферми через фре­зеровані поверхні на опорну плиту колони. Площа торця фланця визначається з умови роботи на зминання.

Вузлові фасонки верхнього та нижнього поясів ферми прикріпляються конструктивно до фасон­ки надколонника на болтах грубої або нормальної точності. Для забезпечення шарнірності з'єднання отвори для болтів у фасонках роблять на 5...6 мм більше діаметра болта.

При жорсткому з'єднанні кроквяна ферма прикріплюється до колони збоку (рис. 6.33, б). Опорний тиск ферми Рф передається на спеціаль­ний столик із листа товщиною t = 30...40 мм, який приварюється до полички колони. Кутові шви кріплення листового столика розраховуються на зусилля F = 1,2 • Рф. Це зумовлено тим, що при передачі навантаження можливі ексцентрисите­ти, які призводять до нерівномірності напруження флангових швів. Опорний фланець ферми при­кріпляється до полички колони на болтах, які вставляються в отвори, на 3...4 мм більші діаметра болтів, щоб вони не могли сприйняти опорну ре­акцію ферми. У жорсткому з'єднанні ригеля з ко­лоною горизонтальне зусилля від опорного момен­ту Ні = Mi/hopl сприймається вузлами кріплення верхнього і нижнього поясів ферми. Окрім цього, в цих вузлах виникає додаткове зусилля від роз - пору рами Нр. У більшості випадків опорний мо­мент ферми має знак мінус, і сила Ні як Нр при­тискає фланець нижнього поясу ферми до колони. Проте можливий випадок, коли сила Н = Нх + Hv відриває фланець від колони, тобто боЛТи пра­цюють на розтяг і їх міцність перевіряється з ура­хуванням позацентрового прикладення зусиль.

РОЗРАХУНОК ТА КОНСТРУЮВАННЯ ВУЗЛІВ КОЛОН

Зварні шви прикріплення фланця до фасонки сприймають опорну реакцію ферми Fv та поза - центрово прикладену силу Н. Кутові шви під дією цих зусиль працюють на зріз у двох напрямках.

Для надійного з'єднання в поличці колони роб­лять поздовжній виріз, в який вставляють стінку суцільної підкранової частини колони.

РОЗРАХУНОК ТА КОНСТРУЮВАННЯ ВУЗЛІВ КОЛОН

Опорний' Столик б

Рис. 6.33. З'єднання ригеля з колоною шарнірне (а); жорстке (б)

Довжину чотирьох зварних швів і відповідно висоту траверси визначають за формулою

Оставить комментарий