КОМПОНУВАННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ СХЕМИ СТАЛЕВОГО КАРКАСА

Розглянемо систему з кроком поперечних рам 12 м і жорстким з'єднанням ригеля з колоною. Схема поперечної рами і її елементів зображена на рис. 6.47.

Обчислення вертикальних розмірів. Корисну висоту цеху Я0 становлять відстані Нх від рівня підлоги до головки підкранової рейки і відстані Н2 від головки підкранової рейки до низу несучих конструкцій покриття.

Розмір Н2 зумовлюється висотою мостового крана і обчислюється за формулою

Н2 > (Нк + 100) + / = (4000 + 100) + 300 = = 4400 мм,

Захисний шар

Водоізоляційний килим Утеплювач - 80мм пінопласт

КОМПОНУВАННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ СХЕМИ СТАЛЕВОГО КАРКАСА

Пароізоляція

Профільований оцинкований настил

Рис. 6.47. Схема поперечної рами.

Де Нк = 4000 мм — габаритний розмір крана від головки рейки до верхньої точки візочка крана (приймають згідно з табл. 2 додатка 2); 100 — просвіт між верхньою точкою габариту крана та конструкціями покриття; / — розмір, який вра­ховує прогин конструкцій покриття, попередньо приймають 200...400 мм. Корисна висота цеху Н0 > Нх + Н2 = 17 200 + 4400 = 21 600 мм. За основ­
ними положеннями уніфікації Н0 приймається кратним 1,8 м при Н0> 10,8 м, тоді Н0 = 21 600 мм.

Обчислюємо розміри верхньої частини колони Нв і нижньої Нн. Висота верхньої частини колони Нв = hp + h6 + Н2 = 200 + 1600 + 4400 = = 6200 мм, де h6 = (1/7,5) Bp, h6 = 1600 мм, h6 — попередньо приймають як 1/6...1/12 прольоту балки; hp — висота підкранової рейки (поперед­ньо приймають рівною 200 мм). Висота нижньої частини колони Ни = Н0 - Нв + 1000 = 21 600 - - 6200 + 1000 = 16400 мм, де 1000 мм — за­глиблення опорної плити бази колони нижче ну­льової позначки підлоги (приймають 600...1000 мм).

Загальна висота колони рами Н = Нн + Нв = = 16 400 + 6200 = 22 600 мм.

Висота колони при опорі ригеля Нф = 3150 мм (для уніфікованих ферм з паралельними пояса­ми). Висота ліхтаря Нл = 1000 + п • h рами = 1000 + + 2 • 1250 = 3500 мм, де 1000 — стандартна від­стань від низу стояка ліхтаря до початку засклен­ня і від засклення до верху стояка ліхтаря; п — кількість віконних рам по висоті ліхтаря; hpaMI1 — висота віконної рами ліхтаря.

Висота будівлі Н = Н0 + Нф + Нл + 150 = = 21600 + 3150 + 3500 + 150 = 28 400 мм.

Обчислення горизонтальних розмірів. Ши­рина верхньої частини колони:

HB > (1 / 12)ЯВ = 6200 / 12 = 517 мм.

Для крана важкого режиму роботи необхідний прохід уздовж підкранових балок. Оскільки ши­рина верхньої частини колони повинна бути біль­ша 500 мм, то ширину hB приймаємо 1000 мм з проходом шириною 400 мм у колоні (рис. 6.48).

Прив'язку колон до поздовжньої розбивної осі при кранах Q = 100 т приймаємо а = 500 мм; мінімальний просвіт між внутрішньою гранню ко­лони і краном — 75 мм (за ГОСТ 6711-81). Тоді відстань від осі підкранової балки до розбивної осі Zj > (hB - а) + Bj + 75 = (1000 - 500) + 400 + + 75 = 975 мм, де Вх — розмір частини кранового моста, що виступає за вісь рейки, який приймаємо за табл. 2 додатка 2.

Заокруглюючи до більшого розміру, кратного 250 мм, приймаємо її = 1000 мм. Проліт мостового крана Ік = І - 2 • Іг = 36 000 - 2 х 1000 = 34 000 мм. Ширина нижньої частини колони (від осі підкра­нової вітки до зовнішньої грані колони) hH = + + а = 1000 + 500 = 1500 мм. Поперечний переріз верхньої частини колони визначаємо суцільним двотавром, нижньої — наскрізним.

Проектування зв'язків і торцевого фахверка. Зв'язки між колонами по верхніх і нижніх поясах ферм, вертикальні між фермами та рамами ліх­таря, зображені на рис. 6.49. Схема торцевого фах­верка показана на рис. 6.50. Оскільки стінові па­нелі (утеплені) мають розміри 6 м х 1,2 м, то між колонами поперечних рам монтуються колони поздовжнього фахверка для кріплення цих па­нелей (рис. 6.51).

Оставить комментарий