ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТА­ЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Для визначення ефективності застосування ме­талевих конструкцій порівняно з конструкціями з інших матеріалів використовують показник зведених витрат.

При цьому враховують не тільки вартість встановленої конструкції, а й виробничі фонди за­воду металевих конструкцій і монтажних органі­зацій, експлуатаційні витрати.

Зведені витрати (грн./т) визначають за фор­мулою П = В 4- ЕН(Ф3 + Фм) + Е, де В — вартість конструкції, встановленої в про­ектне положення; Ен = 0,12 — нормальний ко­ефіцієнт економічної ефективності: Ф3, Фм — пи­тома вартість основних і оборотних фондів заводів металевих конструкцій і монтажних організацій; Е — питомі експлуатаційні витрати, які склада­ються з витрат на відновлення конструкцій і на капітальний та поточний ремонти конструкцій.

Економічний ефект визначається різницею зведених витрат конструктивних рішень, які по­рівнюються.

Комментарии закрыты.